December 30, 2022

Ännu ett speciellt år för restaurangbranshen

De senaste åren har minst sagt varit speciellt för restaurangbranschen. Efter två år utav pandemi som slog hårt mot krögarna så lättades restriktionerna. Svenska folket trånade efter att umgås i restaurangmiljö igen och kort därefter kom nästa kris i form av inflation, höjda räntor och elpriser samt personalbrist.

Trots rådande tider har Bazaro tuffat på som tåget. Här är en kort sammanfattning

 

VD Sam Shahgotbis kommentar om verksamhetsåret

Vi förstår att det ekonomiska läget i Sverige är mycket utmanande för restaurangbranschen, där utrymmet för prishöjningar är begränsat samtidigt som kostnaden för hyror, el och insatsvaror m.m. skenar. I denna miljö är vi väldigt glada att genom Bazaro Ekonomi kunna ge krögarna ett effektivt verktyg att ha kontroll över inköpen både vad gäller priser och villkor samt inköpsmängder.

Donation till välgörande ändamål

Som flera av er redan vet består en stor del av vårt utvecklingsteam av medarbetare i och med ursprung från Iran. Detta land står inför enorma utmaningar där många människor, inte minst barnen, kommit i kläm.

Bazaro har därför valt att donera 1 öre av varje faktura som slussades genom 2022 till Yari Foundation, vilket är en demokratisk, icke-politisk, icke-religiös och ideell organisation med visionen att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska kunna utbilda sig i Iran.

25 000 kronor

Vi önskar alla kunder och blivande kunder ett grymt 2023! 

Mvh,

Team Bazaro

Share this post? Twitter Facebook Linkedin