Integritetspolicy

Allmänt

För oss på Bazaro är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

På uppdrag av din arbetsgivare och enligt dennes instruktioner behandlar Bazaro även andra personuppgifter om dig. För information om sådan behandling ber vi dig kontakta din arbetsgivare.

Tillämpningsområde

Denna Integritetspolicy gäller för all Bazaros användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som är användare av vår tjänst i egenskap av arbetstagare hos ett företag som är kund hos oss. Vi måste använda vissa personuppgifter om dig för att tillhandahålla våra tjänster.

Insamlade personuppgifter

Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du eller företaget där du arbetar ingår avtal med oss och använder våra tjänster. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter, order- och betalningsuppgifter, anställningsuppgifter och uppgifter från supportärenden. Vi hämtar även in uppgifter från din arbetsgivare och andra källor såsom offentliga register och samarbetspartners.

Vår användning och delning

Vi på Bazaro använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:

  1. Tillhandahålla och administrera våra tjänster
  2. Support, ärendehantering och utbildning rörande våra tjänster
  3. Utveckling och förbättring av våra tjänster
  4. Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc.
  5. Följa tillämplig lagstiftning avseende bokföring, revision och penningtvätt
  6. Tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Bazaro Sverige AB, org.nr. 559120-0679
Adress: Mölndalsvägen 69 D, 412 63 Göteborg
E-post: support@bazaro.io
Telefon: 031-755-56-60